MENÚ de navegació

Esdeveniment finalitzat

Bijuteria amb rakú i esmalts

Lloc: Casal de Cultura de Montornès del Vallès (av. del Riu Mogent, 2)

De 05-07-2018 18:00 a 19-07-2018 20:00

Categories: Altres, Culturals, Formació

Bijuteria amb rakú i esmalts Dissenyarem diferents peces de bijuteria. Totes elles es faran amb fang, es pintaran amb esmalts... Llegir més

Bijuteria amb rakú i esmalts

Dissenyarem diferents peces de bijuteria. Totes elles es faran amb fang, es pintaran amb esmalts i finalment s'acabarà el seu disseny muntant-les amb diferents materials. 

Tallerista: Antònia Puig

 

Dijous de 18 a 20 h

Preu: 9,75 €,  més el cost en concepte de material (per acabar de muntar les peces treballades) a abonar el primer dia del taller directament a la tallerista.


El taller tindrà lloc sempre que s’arribi al 50% de persones inscrites. En cas què us hagueu inscrit a un taller que finalment no es realitzi per manca d’inscripcions, procedirem a retornar-vos els diners.


Important - Bonificacions:

En els casos en què la persona interessada es vulgui acollir a alguna de les bonificacions següents:

  • 25% de bonificació per família monoparental 
  • 25% de bonificació per família nombrosa
  • 25% de bonificació per condició d'aturat/da (del pare o mare)

Es presumirà que la consulta o obtenció de documentació és autoritzada per l’interessat/da a l’Ajuntament de Montornès del Vallès. En cas d'oposició, caldrà aportar l'original del document a la recepció del Casal de Cultura, com a màxim, el primer dia del taller.

(D'acord amb el previst a l’article 28, apartats 2 i 3, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

La bonificació del 25% per Carnet Jove haurà d'acreditar-se presentant el document original a la recepció del Casal de Cultura, com a màxim el primer dia del taller. 

En el cas que la persona interessada s'hagi inscrit en alguna modalitat bonificada de manera incorrecta, el Casal de Cultura li facilitarà un document de liquidació per abonar la diferència. 

 

Per a més informació, adreceu-vos a casalcultura@montornes.cat


Places exhaurides per aquest taller.  Poseu-vos en contacte amb el Casal de Cultura per a més informació (93 572 17 19; casalcultura@montornes.cat).