MENÚ de navegació

Esdeveniment finalitzat

Jornada Formativa - Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679)

Lloc: Poliesportiu Municipal el Gornal, c./ Can Tries 20, 08902, l’Hospitalet de Llobregat.

De 09-05-2018 10:30 a 09-05-2018 13:30

Categories: Esportius, Formació

El mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció... Llegir més

El mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d'un reglament europeu, comportarà canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

En aquest sentit, des de l'ACGEP s'organitza aquesta jornada, el proper dia 09 de mail de de 2018 a la Sala Magna del Poliesporiu Municipal Gornal, amb l'objectiu d'exposar la nova legislación europea i entrar al detall amb aquella punta que supo sin modificaciones respecte al actual al Marc Legal.


Les inscripcions estan tancades.